FREESTYLE LIBRE 2 FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM

Category

Document

Language

Effective Date

PDF

Sensor Insert

ART41011-016

Slovak

02-Sep-2022

PDF

FREESTYLE LIBRELINK

OS

Version

Unit

Document

Language

Effective Date

PDF

iOS

2.8.1

mmol/L

ART43920-016

Slovak

23-Sep-2022

PDF

Android

2.8.0

mmol/L

ART43922-016

Slovak

23-Sep-2022

PDF

Mobile Device & OS Compatibility

See document

See document

See document

Slovak

See document

PDF

LIBREVIEW

Category

Document

LANGUAGE

LINK

Quick Start Guide for Patients

DOC43869

Slovak

PDF

Quick Start Guide for Professionals

DOC43868

Slovak

PDF

LIBRELINKUP

Category

Document

LANGUAGE

LINK

User Guide

DOC43870

Slovak

PDF

FREESTYLE AUTO-ASSIST NEO

User's Guide

Document

Language

Effective Date

PDF

FreeStyle Optium Neo and FreeStyle Precision Neo

ART44576-038

Slovak

03-Mar-2022

PDF

FreeStyle Optium Neo H and FreeStyle Precision Neo H

ART44575-038

Slovak

03-Mar-2022

PDF

Tlačené kópie používateľských príručiek si môžete vyžiadať z oddelenia zákazníckeho servisu. Tlačené kópie získate bezplatne a budú doručené približne do 3 až 7 dní. Najlepšie výsledky pri zobrazovaní používateľských príručiek spoločnosti Abbott Diabetes Care dosiahnete s aplikáciou Adobe® Reader®.

ADC-09223 v41.0 12/22