FREESTYLE LIBRE 3 CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING SYSTEM

Category

Document

Language

Effective Date

PDF

Sensor Insert

ART42062-116

Finnish, Swedish

22-Jun-2022

PDF

Sensor Insert

ART42062-012

English

02-Dec-2022

PDF

App User Manual

ART42808-004

Finnish, Swedish

30-Aug-2022

PDF

App User Manual

ART42808-006

English

27-Apr-2022

PDF

Mobile Device & OS Compatibility Guide

See document

Finnish, Swedish

See document

PDF

Compatible Devices, Apps, & Software Guide

See document

Finnish, Swedish

See document

PDF

Archive

Category

Document

Language

Effective Date

PDF

Android User Manual

ART44904-004

Finnish, Swedish

22-Nov-2021

PDF

FREESTYLE LIBRE 2 FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM

Category

Document

Language

Effective Date

PDF

Sensor Insert

ART41011-105

Swedish

02-Oct-2020

PDF

Sensor Insert

ART41011-117

English

15-Feb-2022

PDF

User Manual

ART40901-105

Swedish

05-Oct-2020

PDF

User Manual

ART40901-111

English

15-Feb-2022

PDF

Quick Start Guide

ART41106-007

Swedish

12-Nov-2019

PDF

Quick Start Guide

ART41106-113

English

28-Oct-2021

PDF

Performance Data Insert

ART40973-251

Swedish

13-Oct-2022

PDF

FREESTYLE LIBRE FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM

Category

Document

Language

Effective Date

PDF

Sensor Insert

ART40987-103

Swedish

06-Oct-2020

PDF

User Manual

ART40989-205

Swedish

24-Mar-2021

PDF

Quick Start Guide

ART41054-005

Swedish

26-Nov-2019

PDF

Performance Data Insert

ART40973-007

Swedish

10-Nov-2019

PDF

FREESTYLE LIBRELINK

OS

Version

Unit

Document

Language

Effective Date

PDF

iOS

2.8.1

mmol/L

ART43887-006

Swedish

20-Jul-2022

PDF

iOS

2.8.1

mmol/L

ART43887-005

English

18-Jul-2022

PDF

Android

2.8.1, 2.8.2

mmol/L

ART43889-006

Swedish

20-Jul-2022

PDF

Android

2.8.1, 2.8.2

mmol/L

ART43889-005

English

18-Jul-2022

PDF

Mobile Device & OS Compatibility

See document

See document

See document

Swedish, Finnish

See document

PDF

Archive

OS

Version

Unit

Document

Language

Effective Date

PDF

iOS

2.5.3

mmol/L

ART44836-003

Swedish

03-Dec-2021

PDF

Android

2.5.3

mmol/L

ART44844-003

Swedish

03-Dec-2021

PDF

iOS

2.5.3

mmol/L

ART43212-001

Swedish

01-Mar-2021

PDF

Android

2.5.3

mmol/L

ART43214-001

Swedish

17-Feb-2021

PDF

iOS

2.4.1, 2.5.1

mmol/L

ART40984-103

Swedish

18-May-2020

PDF

Android

2.4.2, 2.5.2

mmol/L

ART40986-103

Swedish

18-May-2020

PDF

iOS

2.4.0

mmol/L

ART40984-101

Swedish

12-Feb-2020

PDF

Android

2.4.0

mmol/L

ART40986-101

Swedish

12-Feb-2020

PDF

iOS

2.3.0, 2.3.1

mmol/L

ART40014-501

Swedish

13-Aug-2019

PDF

Android

2.3.0, 2.3.1

mmol/L

ART40015-501

Swedish

13-Aug-2019

PDF

iOS

2.3.0, 2.3.1

mmol/L

ART40014-001

Swedish

22-Apr-2019

PDF

Android

2.3.0, 2.3.1

mmol/L

ART40015-001

Swedish

22-Apr-2019

PDF

iOS

2.2.0

mmol/L

ART39810-001

Swedish

11-Oct-2018

PDF

Android

2.2.0

mmol/L

ART39802-001

Swedish

11-Oct-2018

PDF

iOS

2.0.0, 2.0.1

mmol/L

ART39007-001

Swedish

08-Dec-2017

PDF

Android

2.0.0, 2.0.1

mmol/L

ART38494-001

Swedish

28-Nov-2017

PDF

FREESTYLE LIBRELINK SPECIAL EDITION

Device

Document

Language

Effective Date

Link

Android

ART44772-008

Swedish

03-Nov-2021

PDF

LIBREVIEW

Category

Document

LANGUAGE

LINK

Quick Start Guide for Patients

DOC43869

Swedish

PDF

Quick Start Guide for Professionals

DOC43868

Swedish

PDF

LIBRELINKUP

Category

Document

LANGUAGE

LINK

User Guide

DOC43870

Swedish

PDF

FREESTYLE LIBRE GLUCOSE DATA MANAGEMENT SOFTWARE

Version

Document

Language

Effective Date

PDF

1.0

ART39660-205

Swedish

18-Nov-2019

PDF

Archive

Version

Document

Language

Effective Date

PDF

1.0

ART39660-505

Swedish

13-Aug-2019

PDF

1.0

ART39660-005

Swedish

01-Jun-2018

PDF

1.0

ART30882-005

Swedish

07-Sep-2017

PDF

1.0

ART30882-005

Swedish

08-Oct-2015

PDF

1.0

ART30882-005

Swedish

11-Sep-2014

PDF

 

FREESTYLE PRECISION NEO

Category

Document

Language

Effective Date

PDF

User Manual

ART28953-106

Swedish

24-Mar-2021

PDF

Performance Data Insert

ART36225-300

Swedish

15-Apr-2021

PDF

Tryckta kopior av användarhandböckerna kan begäras från kundservice. De tryckta kopiorna är kostnadsfria och levereras inom cirka 3 till 7 dagar. För bästa resultat, använd Adobe® Reader® för att läsa Abbott Diabetes Care-användarhandböckerna.

ADC-09223 v44.0 03/23