FREESTYLE LIBRE 2 FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM

Category

Document

Language

Effective Date

PDF

Sensor Insert

ART41011-016

Croatian

02-Sep-2022

PDF

User Manual

ART40901-011

Croatian

24-Mar-2023

PDF

Quick Start Guide

ART41106-029

Croatian

24-Mar-2023

PDF

Performance Data Insert

ART40973-057

Croatian

24-Mar-2023

PDF

FREESTYLE LIBRE FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM

Category

Document

Language

Effective Date

PDF

Sensor Insert

ART40987-121

Croatian

29-Apr-2020

PDF

Sensor Insert

ART40987-321​

Croatian, Slovak, Slovenian

01-Mar-2022

PDF

User Manual

ART40989-225

Croatian

16-Jan-2021

PDF

Quick Start Guide

ART41054-025

Croatian

06-Feb-2020

PDF

Performance Data Insert

ART40973-009

Croatian

06-Feb-2020

PDF

Performance Data Insert

ART40973-109​

Croatian, Slovak, Slovenian

06-Mar-2022

PDF

FREESTYLE LIBRELINK

OS

Version

Unit

Document

Language

Effective Date

PDF

iOS 

2.10, 2.10.2, 2.11.2

mmol/L

ART47660-002 

Croatian

19-Jun-2023

PDF

Android 

2.10, 2.10.1, 2.11.2

mmol/L

ART47666-002

Croatian

19-Jun-2023

PDF

Mobile Device & OS Compatibility

See document

See document

See document

Croatian

See document

PDF

Archive

OS

Version

Unit

Document

Language

Effective Date

PDF

iOS

2.8.1

mmol/L

ART47078-003

Croatian

27-Oct-2022

PDF

Android

2.8.2

mmol/L

ART47079-003

Croatian

27-Oct-2022

PDF

Android

2.8.0

mmol/L

ART43922-014

Croatian

30-Aug-2022

PDF

LIBREVIEW

Category

Document

LANGUAGE

LINK

Quick Start Guide for Patients

DOC43869

Croatian

PDF

Quick Start Guide for Professionals

DOC43868

Croatian

PDF

LIBRELINKUP

Category

Document

LANGUAGE

LINK

User Guide

DOC43870

Croatian

PDF

FREESTYLE LIBRE GLUCOSE DATA MANAGEMENT SOFTWARE

Version

Document

Language

Effective Date

PDF

1.0

ART39660-227

Croatian

15-Dec-2019

PDF

Archive

Version

Document

Language

Effective Date

PDF

1.0

ART39660-501

English

13-Aug-2019

PDF

1.0

ART39660-001

English

01-Jun-2018

PDF

1.0

ART30882-001

English

07-Sep-2017

PDF

1.0

ART30882-001

English

08-Oct-2015

PDF

1.0

ART30882-001

English

09-Sep-2014

PDF

FREESTYLE AUTO-ASSIST NEO

User's Guide

Document

Language

Effective Date

PDF

FreeStyle Optium Neo and FreeStyle Precision Neo

ART44576-036

Croatian

10-Mar-2022

PDF

FreeStyle Optium Neo H and FreeStyle Precision Neo H

ART44575-036

Croatian

10-Mar-2022

PDF

FREESTYLE OPTIUM NEO H

Category

Document

Language

Effective Date

PDF

Operator's Manual

ART44395-004

Croatian

05-Apr-2022

PDF

Glucose Test Strip Insert

ART43978-001

Croatian

18-Jul-2022

PDF

FREESTYLE OPTIUM

Category

Document

Language

Effective Date

PDF

Glucose Test Strip Insert

ART46349-002

Croatian

08-Feb-2024

PDF

Glucose Test Strip Insert

ART46349-007

Croatian

08-Feb-2024

PDF

β-Ketone Test Strip Insert

ART45671-003

Croatian

19-Dec-2023

PDF

Ispisani primjerci korisničkih priručnika mogu se zatražiti od Odjela za podršku korisnicima. Ispisani primjerci dostupni su besplatno i dostavit će se u roku od 3 do 7 dana. Za najbolje rezultate prilikom čitanja korisničkih priručnik za Abbott Diabetes Care upotrijebite softver Adobe® Reader®.

ADC-09223 v59.0